ICON REAL ESTATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-419), przy ul. Rozbrat 44A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000301944, posiadająca REGON: 141320474, NIP: 525-243-20-26, kapitał zakładowy w wysokości: 50.000,00 zł, działa z poszanowaniem prywatności Użytkowników (osób korzystających z Serwisów – stron internetowych administrowanych przez Takeda” i jest administratorem danych osobowych Użytkowników.
Polityka Prywatności ma na celu wyjaśnienie wszelkich zasad udostępniania przez Użytkowników danych osobowych podczas korzystania z niniejszej strony internetowej.
Użytkownik korzystający z niniejszej strony internetowej zgadza się na warunki określone Polityką Prywatności, zatem poprzez przekazanie danych Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych i udostępnia je dobrowolnie. Użytkownik ma prawo wglądu do zgromadzonych danych, ich weryfikacji i zmiany, a także może żądać usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.
ICON REAL ESTATE będzie wykorzystywać przekazane dane osobowe (w tym imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) tylko w celu, w jakim zostały przekazane np. w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.

Wszelkie dane są przechowywane i przetwarzane w sposób mający zapewnić ich bezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Należy jednak pamiętać, że transmisja danych w formie elektronicznej zawsze może rodzić niebezpieczeństwo ich utraty lub wydostania się do wiadomości nieuprawnionych – na skutek bezprawnych działań osób trzecich.

ICON REAL ESTATE może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom, z których usług korzysta w związku z administrowaniem Serwisem, a także innym spółkom z grupy ICON REAL ESTATE. Zostaną one zobowiązane do zachowania odpowiednich standardów bezpieczeństwa i nie będą uprawnione do wykorzystania danych osobowych w celach innych niż te, dla których zostały przekazane. Ponadto, ICON REAL ESTATE może przekazywać dane osobowe organom państwowym lub podmiotom odpowiedzialnym w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności w zakresie zgłaszania działań niepożądanych.

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Polityki Prywatności bez podania przyczyny. Informacja o dacie wejścia w życie nowej wersji Polityki Prywatności będzie każdorazowo umieszczona w jej treści.
Wszelkie pytania, prośby i wątpliwości w zakresie Polityki Prywatności lub danych przetwarzanych i gromadzonych na stronie Serwisu proszę kierować mailowo na adres: biuro@iconre.pl lub listownie na adres siedziby ICON REAL ESTATE


Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01.11.2017

Zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.